InterMat - er et samarbejde mellem gymnasier på Sjælland og DTU/Matematicum

Projektet blev startet i 2014 på Birkerød Gymnasium med det formål at hjælpe eleverne godt i gang med videregående studier med matematikindhold. Siden da har ringene spredt sig i vandet med Birkerød Gymnasium som tovholder. I 2018 er 13 sjællandske gymnasier og 1 HTX tilknyttet InterMat, mens 3 jyske og 1 fynsk gymnasium forsøger sig for første gang. 

InterMat er et frivilligt tilbud der forløber over et år, fra nytår i 2g til november i 3g. Det er skemalagt med 1 modul (1,5 time) hver anden uge. Hver skole har sin måde at organisere sin version af InterMat på, men man enes om en fælles emneramme, således at alle elever kan nogenlunde det samme, når de mødes til en stor projektdag på DTU med foredrag, eksperimenter og gruppeøvelser. En god ekstragevinst er, at nogle af eleverne bliver klædt fagligt på til SRP–emner, de ellers ikke ville have kunnet arbejde med. DTU Compute har således nyudviklet en række SRP-øvelser som ligger i forlængelse af InterMat-stoffet.

Fra efteråret 2018 overtager DTU/Matematicum organiseringen af InterMat. Det er vores håb at endnu flere gymnasier vil tilslutte sig samarbejdet. Interesserede er meget velkomne til at kontakte

  • Karsten Schmidt, DTU/Matematicum/InterMat, ksch@dtu.dk
  • Andreas Obel–Jørgensen på Birkerød Gymnasium, oj@birke-gym.dk
  • eller vest for Storebælt, kontakt Jørn Andersen på Munkensdam Gymnasium, ja@munkensdam.dk

Kontakt

Karsten Schmidt
Emeritus
DTU Compute
61 26 34 03